Naša firma

Generálnymi  opravami motorov alebo celkov sa zaoberáme od roku 1997. V súčasnosti vykonávame generálne opravy motorov UR I a UR III výrobcu Brno, ČR a motorov UR II a UR IV výrobcu Martin, SR. Takisto zabezpečujeme generálne opravy prevodoviek, predných náprav, mostov a celých traktorov a tiež prestavby nepreplňovaných motorov na preplňované.

 

 

Sample Image